Kerkdienst de Bron 8 december 9.30

Deze zondag 8 december is het de tweede zondag van Advent. We leven naar het Kerstfeest toe. Thema bij deze tijd is: geef licht. Thema van de zondag: een stralende stad. We zingen liederen over donker en licht. We lezen uit de profetie van Micha. Deze zondag is dat hoofdstuk 4.1-8.Uit de brieven van Paulus lezen we Romeinen 15:4-13. Het zijn hoopvolle teksten. Sterker nog: de tekst uit Micha die ook te vinden is in Jesaja 2 staat bij de VN in New York: zo is de wereld bedoeld. Zo moet het zijn.
In de dienst steken we de Adventskaarsen aan en zingen we een mooi projectlied. Het zijn lichtjes die zoiets willen zeggen als : blijf verwachten !! Amnestie zal ook iets delen met ons. In de verwachting dat de Heer Immanuel is voor ons: God in ons midden, vieren we de maaltijd van de Heer. Bert van Dam is de organist deze zondag.
Iedereen een verwachtingsvolle en lichtende viering toegewenst.
ds. Piet Wilschut (voorganger)

Kerkdienst 8 december 10.00 uur GHK

Waar het visioen ontbreekt verwildert het volk. De lezingen op deze 2e adventszondag bevatten een oproep tot waakzaamheid. Ga niet onder in de dagelijkse zorgen, zoals in de tijd van Noach (Mt.24, 37-42). Ga op zoek naar verhalen om te weten te komen of er toekomst is. Bij de Bron ontspringen vergezichten (Micha 4, 1-5 en Habakuk 3,3 en 16-19). Wezenlijk voor een bijbels visioen is dat het mensen aanzet om in actie te komen en niet lijdzaam af te wachten... Voorganger Piet Baane 

Kerstpakkettenactie 2019

Ook dit jaar wordt door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) en de Stichting Slimm de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De pakketten worden gemaakt door en voor Alphenaren. 
De Kerstpakkettenactie is er om iedere Alphenaar, waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de rug verdient, een kerstpakket te bezorgen. Een persoon, huishouden of gezin kan worden aangemeld, omdat zij het financieel niet zo breed hebben of een zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.
Kijk op de website van de organisatie kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl voor meer informatie over het opgeven van adressen, aanmelden als vrijwilliger, inleveren van artikelen of het geven van een financiële bijdrage
Op de zondagen 8 en 15 december kunt u voor of na de kerkdienst ook spullen inleveren in De Bron en De Goede Herderkerk. 

Kerstbrodenverkoop St. Hunedoara

De zondagen 1 en 8 december kunnen ’s morgens in de Bron, Goede Herderkerk, Lichtkring, Maranathakerk en Adventskerk kerstbroden worden besteld. Met de opbrengst wordt een gedeelte van de energierekening betaald van de armste gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara. Prijzen: kerstbrood met spijs € 9,50, zonder spijs € 8,50; kleine broden resp. € 5,50 en € 4,50.
Ook kunt u tot en met zondag 8 december uw kerstbrood bestellen via de beveiligde website van onze stichting: https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net .
De broden worden vanaf woensdag 18 december thuis bezorgd. Betaling bij aflevering.

GHK: 8 dec 19.00 uur Evensong, thema ´Engel en vrouw´

De Evensong is een liturgische vorm uit de Anglicaanse traditie. Al meer dan 400 jaar wordt zij dagelijks uitgevoerd in Engelse kathedralen en college choirs, altijd tegen het einde van de middag. De liturgie wordt bijna geheel gezongen en bestaat uit een reeks van korte lezingen, afgewisseld met liederen en gebeden.
Aan deze Evensong werken mee: ds. Gert Landman, orgel: Sybren Brons, lector: Inge van der Blom, cantorij Goede Herderkerk o.l.v. Peter Siereveld. Er is een collecte bij de uitgang.
Na de Evensong is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

Driehoorne kerkdienst 8 december 19.00 uur

Voorganger: ds. Jan Hulzebosch (vervanging van ds. Paul van Dijk)
We gaan ons bezinnen op de betekenis van “Advent” , zingen bekende Adventsliederen en wij vieren de Maaltijd van de Heer.