17 januari 10.00 uur Oecumenische viering vanuit de Bron

Deze viering is live te volgen via het youtubekanaal van studio de Bron.
Voorganger ds. Meindert Burema 
Begin Week van gebed
De voorbereidingsgroep is met enthousiasme aan de slag gegaan en wel rondom het thema “Blijf in mijn liefde”. Het materiaal voor de vieringen in deze week is aangedragen door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in het Zwitserse Grandchamp. Zij hebben dat op zeer creatieve wijze verwerkt en wel in de vorm van een drietalwakes rondom de volgende thema’s: verbinding met jezelf, verbinding met Christus en verbinding met de wereld.
Het thema voor de openingsviering is “Geroepen door God”. De lezing is gekozen uit Genesis 12.: 1 – 9. De reis begint met een ontmoeting tussen God en mens. Ook wij worden opgeroepen het vertrouwde te verlaten en om te worden zoals God ons ten diepste heeft gemaakt. Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, buren en de samenleving.

Emmauswandeling zondag 17 februari vanaf de Bron

Om half 12 start voor wie wil, een wandeling in tweetallen vanaf de Bron. Vanuit de oecumenische dienst die die ochtend gehouden wordt, krijgen we een vraag mee die we onderweg met elkaar kunnen bespreken.
Om half 12 verzamelen we buiten, ontvangen de vraag en gaan direct in tweetallen op pad. Er vindt zo geen groepsvorming plaats en afstand bewaren is goed mogelijk. Duur van de wandeling is een uur, maar daarvan kan in onderling overleg afgeweken worden.
Loopt u mee? Gespreksgroep 30+

Live uitzendingen vieringen de Bron en Goede Herderkerk

De live uitzendingen van vieringen in de Bron kunt u hier vinden.  De vieringen zijn ook te volgen via de kerkomroep. De vieringen vanuit de Goede Herderkerk zijn live te bekijken. De uitzending kunt u hier vinden. De uizendingen zijn ook op een later tijdstip te bekijken. 

Als u de vieringen online volgt kunt u meedoen aan de collecten door een bijdrage over te maken naar rekening NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen aan den Rijn O/R o.v.v. collecte zondag .... De bestemming van de collectes kunt u vinden in de zondagsbrieven. 

Actie kerkbalans 2021: 16 januari - 30 januari

Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd voor onze jaarlijkse actie Kerkbalans en ZWO- balans. Wij willen alle gemeenteleden die zich als loper hebben aangemeld bij deze nogmaals bedanken. Omdat corona ervoor zorgt dat alles anders gaat dan in andere jaren is hierna vermeld welke maatregelen zijn getroffen om de actie coronaproof te laten plaatsvinden:
- Er is geen aparte ‘vulavond’ voor de tassen voor de lopers georganiseerd. Dit wordt nu gedaan door onze medewerker van het kerkelijk bureau en een lid van het CvK. 
- Voor de lopers is er een aparte instructie in de tas opgenomen waarin is vermeld dat de brieven door de brievenbus kunnen worden gedaan samen met een kaartje waar het gemeentelid de ingevulde toezeggingen in de brievenbus kan doen. Afhankelijk van de keuze van de loper kan na het door de brievenbus doen van de brieven worden aangebeld voor persoonlijk contact.
- Als gemeentelid wordt u gevraagd om, indien dit mogelijk is, uw antwoordenveloppen met toezeggingsformulieren terug te bezorgen bij de loper. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk persoonlijke contacten vermijden.
- In de week van 25 januari t/m 28 januari kan de tas met antwoordenveloppen worden ingeleverd bij het kerkelijk bureau tijdens kantooruren en op donderdag 28 januari in de avond in de Bron.

Rooster kerkdiensten tijdens lockdown

In verband met afgekondigde lockdown zullen we in deze periode steeds afwisselend in de Bron óf de Goede Herderkerk een dienst houden, waarbij geen kerkgangers aanwezig zijn. De kerkdiensten zijn via de livestream in beeld en geluid te volgen:
Livestream van uit de Bron 
Livestream van uit de Goede Herderkerk

Rooster lockdown periode (onder voorbehoud) 
Zo. 17 jan Oecumenisch De Bron 10.00 uur ds. Meindert Burema 
Zo. 24 jan de Bron 9.30 uur ds. Herma Kamphuis 
Zo 31 jan GHK 10.00 uur ds. G. Landman
Zo 7 februari GHK 10.00  ds. Paul van Dijk 
Zo 7 februari de Bron 19.00 uur Taize-viering ds. Meindert Burema 

De muziekviering in de GHK op 24 januari komt te vervallen.