Werkgroepen

Binnen de Goede Herderkerk zijn er verschillende werkgroepen actief.

Werkgroep Vieren

De werkgroep Vieren heeft tot taak de gang van zaken rond de kerkdiensten in de Goede herderkerk te coördineren en, waar mogelijk en nodig, inhoudelijk vorm te geven. Een bijzonder aandachtspunt is het muzikale aspect van vieringen. Dit gebeurt in goed overleg met de kerkenraad. 

Werkgroep Pastoraat

Deze pastoralewerkgroep komt minimaal 2x per jaar bijeen.
De werkgroep organiseert voor ouderen de Kerst- en Paasviering en het jaarlijkse busreisje.

In deze werkgroep hebben zitting:
de predikant, ouderlingen en wijkmedewerk(st)ers.