Samengaan van de Bron- en de GHK-wijk

Zondag 25 september is er na de viering een brief uitgedeeld om de gemeente te informeren over de verdergaande samenwerking tussen de wijken van de Goede Herderkerk(GHK) en de Bron. 
Kern van de brief is dat we als kerkenraden een volgende stap willen nemen in de steeds verdergaande samenwerking. De kerkenraden willen een traject ingaan dat ertoe moet leiden dat we per 1 september 2018 één wijk met één kerkenraad gaan vormen met twee plaatsen van samenkomst. Dat brengt de nodige veranderingen en aanpassingen met zich mee, die in de brief worden aangekondigd. Deze brief kunt u hier downloaden


Op zondag 9 oktober is er na de dienst gelegenheid om over deze brief vragen te stellen en opmerkingen te maken. Verder kunt u natuurlijk ook reageren naar een van de kerkenraadsleden.

Voorzitter kerkenraad Goede Herderkerk: Evert den Hertog, tel. 0172-445054,
Voorzitter kerkenraad de Bron: Dirk Tack, tel. 0172 435899