Veiligheid in de Bron: Kerkhulpverleners

Naast voorgangers en ambtsdragers zijn tijdens de zondagse vieringen ook veel vrijwilligers in de weer om alles ordelijk en soepel te laten verlopen. De belangrijkste taken zijn voor de zondagbeheerders en de kosters. Onder normale omstandigheden is dat voldoende. Als echter tijdens de viering iemand onwel wordt of er is bijv. sprake van alarm dan is extra actie nodig en komen de genoemde mensen letterlijk handen tekort! Daarom is vóór de zomervakantie een beroep op u gedaan om u op te geven als vrijwilliger om de koster in voorkomende gevallen te assisteren. Gelukkig hebben verscheidene mensen zich hiervoor aangemeld. Dank daarvoor!

 

Tijdens een bijeenkomst is verteld wat van hen wordt verwacht en ook is tijdens een rondgang door de Bron gewezen op de aanwezige hulpmiddelen en op de vluchtwegen in geval van een calamiteit.
Gemakshalve heten zij Kerkhulpverleners (KHV-er). Het zijn allemaal 'gewone' kerkgangers, die bij normale omstandigheden niet als hulpverlener zijn te herkennen. Zij zullen in het algemeen ook op hun 'normale' plek in de kerkzaal zitten. Als er zich echter problemen voordoen waarbij de koster hulp nodig heeft dan komen de KHV-ers in actie. Ze zijn op dat moment te herkennen aan een hesje. Het is de bedoeling dat iedereen dan zo rustig mogelijk blijft en de aanwijzingen van de KHV-ers opvolgt. We verwachten dat de KHV-ers op deze manier zullen bijdragen aan (nog) veiliger omstandigheden tijdens onze vieringen. We wensen hen heel veel succes!
Evenals bedrijven zijn ook kerken verantwoordelijk voor veilige omstandigheden voor hun leden/bezoekers. Daarom wordt de komende tijd vaker aandacht besteed aan veiligheidsaspecten in de Bron. Wordt dus vervolgd!
Wijkgemeente de Bron - Parochie Heilige Thomas - Stichting de Bron