Kerkenraad de Goede Herderkerk

Wijkpredikant:

Ds. Paul van Dijk

Voorzitter kerkenraad

Dhr. Evert den Hertog

Scriba:

Dhr. Aart Koedood

Ouderlingen:

Mw. Til Koen
Mw. Dini Griffioen
Mw. Wilma Gerver
Mw. Jeanette Jaspers.

Diakenen:

Mw. Ariët van Maren
Dhr. Paul van der Meer
Mw. Vicky van Dok
Mw. Anneke van Egdom
Mw. Alda van de Laken

Ouderling-kerkrentmeester:

Dhr. Gijs Verbeek