Rouwen in de kerk

Uitvaartdiensten

Het is in onze gemeente mogelijk, voorafgaande aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, vanuit de kerk een afscheidsdienst te houden. Neem daarvoor contact op met een van de wijkpredikanten.

De zondag na iemands overlijden wordt er tijdens de dienst een korte gedachtenis uitgesproken. Zowel in de Goede Herderkerk als in de Bron is een speciale herdenkingsplek voor overleden gemeenteleden. 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de overledenen uit onze gemeente van het afgelopen jaar herdacht in de dienst. Familieleden ontvangen een uitnodiging om deze dienst bij te wonen.

Blaadjes aan de memorietak

Een nieuw gebruik na het overlijden van een gemeentelid. In de bidkapel in de Bron wordt aan een bronskoperen memorietak een herinneringsplaatje aangebracht. Op dit plaatje staat de naam van de overledene met de geboorte- en overlijdensdatum. Het plaatje - een boomblaadje - wordt aangebracht na afloop van de viering op de zondag na de afscheidsdienst (of op een ander tijdstip in overleg met de familie). De naaste familie kan hierbij een eigen inbreng hebben, na overleg met de predikant. Het blaadje blijft in elk geval één jaar in de bidkapel. Daarna neemt de kerkenraad contact op met de familie om dit aandenken – bevestigd op een houten ondergrond- aan hen te overhandigen.