Leren (Vorming en Toerusting)

Leerhuisavonden Kerk en Israël voorjaar 2020

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland nodigt u van harte uit voor de leerhuis-bijeenkomsten op de maandagen 2 en 16 maart. Op 2 maart zal rabbijn Marianne van Praag spreken over een nog nader te bepalen onderwerp. Op 16 maart houdt dr. Piet van Midden een lezing over zijn nieuwe theologische reisgids. Basisvragen zijn: Hoe kijk je naar het land? Hoe kijk je naar jezelf in relatie tot dit land. Wat heeft het jou te zeggen? De avonden worden gehouden in de Goede Herderkerk (Ten Harmsenstraat 16) Alphen aan den Rijn en beginnen om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 6,50.
De nieuwsbrief met een overzicht van activiteiten in de classis en daarbuiten kunt u hier downloaden

Bijbelgespreksgroep over het Johannes-evangelie

Dit seizoen gaan we weer enthousiast verder. Er zijn dit jaar (2020) bijeenkomsten op 27 januari, 24 februari, 23 maart en 20 april. We beginnen steeds om 19.45 uur. Dan hebben we voldoende tijd en wordt het toch niet te laat.
Graag tot ziens, ds. Cort van der Linden

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

‘Stilte geeft ademruimte aan de ziel’ (John Main)
Wie wil (leren) mediteren vanuit de christelijke traditie is elke woensdagavond van harte welkom in de bidkapel’ van de Bron. Binnenkomst van 19.00-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 volgt een woord van welkom en leest de begeleider een stukje tekst voor waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het - in stilte - herhalen van een gebedswoord of korte zin (mantra). Door hierop de aandacht te richten wordt het makkelijker om gedachten, beelden en zorgen los te laten. Na deze stille meditatie van 25 minuten volgt nogmaals een kort stukje muziek. Na de afsluiting is er gelegenheid in stilte te vertrekken of na te praten en ervaringen te delen.