Leren (Vorming en Toerusting)

Bijbelgespreksgroep over het Johannes-evangelie

In maart jl. werd alles anders. Ook onze Johannes-groep moesten we afblazen. Maar, gelukkig, we pakken de draad weer op. In een wat grotere zaal, waar we onderling keurig de juiste afstand in acht nemen. Tot Johannes komen we juist dichterbij .Hij wil graag zijn verhaal met ons delen. Want hij kent de betrouwbare weg ten leven. Die weg heeft een naam: Jezus. Hij is Gods mens-geworden woord. Op allerlei manieren legt Johannes  ons dat aan het hart.
Wat Johannes heeft geschreven lezen en bespreken wij met elkaar. Steeds met het oog op hoe het ons raakt. Of juist onze vragen oproept. We zijn inmiddels toegekomen aan hoofdstuk 14. Een deel van de afscheidswoorden van Jezus. Van, zeg maar, zijn geestelijk testament.
De data voor de rest van 2020 zijn: 28 september; 26 oktober; 23 november. Steeds van 19.45 tot 22.00 uur in de Bron. 

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

‘Stilte geeft ademruimte aan de ziel’ (John Main)
Wie wil (leren) mediteren vanuit de christelijke traditie is elke woensdagavond van harte welkom in de bidkapel’ van de Bron. Binnenkomst van 19.00-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 volgt een woord van welkom en leest de begeleider een stukje tekst voor waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het - in stilte - herhalen van een gebedswoord of korte zin (mantra). Door hierop de aandacht te richten wordt het makkelijker om gedachten, beelden en zorgen los te laten. Na deze stille meditatie van 25 minuten volgt nogmaals een kort stukje muziek. Na de afsluiting is er gelegenheid in stilte te vertrekken of na te praten en ervaringen te delen.