Leren (Vorming en Toerusting)

Bijbelgespreksgroep over het Johannes-evangelie

In maart jl. werd alles anders. Ook onze Johannes-groep moesten we afblazen. Maar, gelukkig, we pakken de draad weer op. In een wat grotere zaal, waar we onderling keurig de juiste afstand in acht nemen. Tot Johannes komen we juist dichterbij .Hij wil graag zijn verhaal met ons delen. Want hij kent de betrouwbare weg ten leven. Die weg heeft een naam: Jezus. Hij is Gods mens-geworden woord. Op allerlei manieren legt Johannes  ons dat aan het hart.
Wat Johannes heeft geschreven lezen en bespreken wij met elkaar. Steeds met het oog op hoe het ons raakt. Of juist onze vragen oproept. We zijn inmiddels toegekomen aan hoofdstuk 14. Een deel van de afscheidswoorden van Jezus. Van, zeg maar, zijn geestelijk testament.

Deze gesprekskring wordt hervat zodra de situatie rond corona dit toelaat.