Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er bij behoefte creche voor de allerkleinsten. Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden  is er kindernevendienst en jeugdkerk. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Oecumenische viering 22 september 10.00 de Bron

Zondag 22 september is er in het kader van de Vredesweek een oecumenische viering in de Bron, aanvang 10 uur. Voorgangers zijn ds. Paul van Dijk en pastor Ruud Visser.

 

Kerkdienst de Bron 15 september 9.30

De vorige zondag in de startdienst stond het verhaal uit 1 Samuël van de zalving van David tot koning centraal. Het overkoepelende thema was: een goed verhaal. Daar willen we in deze dienst met verder gaan. We lezen 1 Samuël 17: 31-54, waar ons verteld wordt van de strijd tussen David en Goliath. In dit verhaal gaat het om de vraag: wat te doen met angst? Hoe stel je je op tegenover de bedreigingen die in je leven op je af komen? David laat zien, hoe bevrijdend het is je te laten leiden door de God van Israël, die staat voor gerechtigheid en barmhartigheid. Daarmee kun je de angst overwinnen. De herder blijkt het te kunnen winnen van de brute macht. Op die manier zoekt God het verlorene, zoals de evangelielezing van deze zondag Lucas 15:1-10 laat zien. Voorwaar een goed verhaal.
Voorganger Rinze H. Nieuwenhuis

Kerkdienst 15 september 10.00 uur GHK

Deze zondag gaat mevrouw Ank Verhoeven uit Pijnacker, bij ons voor.

Driehoorne kerkdienst 15 september 19.00 uur

Er is vandaag een kerkdienst in Driehoorne met als voorganger Jan Hulzebosch.
Lezing 1 Samuel 17, 31-58 over David en Goliath.Is het een kinderverhaal, nee toch? Herkent u zich erin? Waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.