Kerkdiensten

Zie voor de gevolgen van de coronamaatregelen op het houden van kerkdiensten de actuele informatie elders op de website.  

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 

Live uitzendingen vieringen de Bron en Goede Herderkerk

Op 1 november zijn we gestart met het live uitzenden van de vieringen in de Bron. De uitzending kunt u hier vinden. 
De vieringen vanuit de Goede Herderkerk zijn vanaf 8 november live te bekijken en te beluisteren. De uitzending kunt u hier vinden.  
De vieringen zijn ook op een later tijdstip te bekijken. 
Als u de vieringen online volgt kunt u meedoen aan de collecten door een bijdrage over te maken naar rekening NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen aan den Rijn O/R o.v.v. collecte zondag .... 

Kerkdienst de Goede Herderkerk 29 november 10.00 uur

Kerkdienst de Bron 29 november 9.30 uur

Voorganger ds. Herma Kamhuis; er is kindernevendienst olv Marieke van de Velde 
Deze zondag kunnen mensen van wie de achternaam begint met A t/m K zich aanmelden voor de  dienst. De viering is ook online te zien en te beluisteren via dit youtube kanaal.
'Het beste nieuws', dat is het thema voor de komende Adventsperiode. Vandaag lezen we een gedeelte uit de profetie van Jesaja 63:19 b- 64:11 en uit het evangelie naar Marcus 13: 24- 37. Dit laatste gedeelte sluit naadloos aan bij de lezing van vorige week. 'Het beste nieuws?' , als je de lezingen tot je door laat dringen, dan wordt het zoeken. Dat gaan we zondag doen. 'Zie je al wat?' is de vraag die we zondag stellen. En wat zie je dan? En wat zegt dat? Meneer Tuur leert ons kijken en natuurlijk gaat de eerste kaars branden. Hoe we daarmee de verbinding proberen te leggen met de mensen die thuis meevieren, leest u in deze zondagsbrief. Dit keer verzorgen de leden van de Troubadours de zang en heeft Lia de bloemschikking gemaakt. Genoeg te horen en te zien. 

Aanmeldsysteem kerkdiensten

Voor het bijwonen van de kerkdienst in de Bron (aanvang 9.30 uur) en in de Goede Herderkerk (aanvang 10.00 uur) moet u zich opgeven uiterlijk de voorafgaande vrijdag voor 20.00 uur! Let daarbij op de groepsindeling. U vermeldt uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen.
Aanmelden kan door een email te sturen of telefonisch:

Gewijzigd beleid rond kerkdiensten

Door de nieuwe coronamaatregelen van de overheid zien we ons genoodzaakt om het aantal kerkgangers per kerkdienst terug te brengen naar maximaal 30 personen. Degenen die een taak hebben in de kerkdienst, denk daarbij aan de voorganger, kosters, ambtsdragers, zanggroep, organist, lector e.a. worden niet meegerekend in dit aantal van 30.
Het moderamen heeft in goed overleg besloten om dit op de volgende manier in goede banen te leiden: De gemeente wordt opgedeeld in 2 groepen:
groep 1: achternamen die beginnen met de letter A t/m K 
groep 2: 
achternamen die beginnen met de letter L t/m Z
Deze 2 groepen wisselen elkaar per week af. Zie het rooster kerkediensten en de toelichting bij de betreffende viering.Aanmelding is noodzakelijk.  

 

Coronamaatregelen rond kerkdiensten

Gang van zaken zondagmorgen rond de kerkdienst:
a. Bij de ingang zal worden gevraagd of u/je in goede gezondheid verkeert en niet verkouden bent.
b. U dient uw jas mee te nemen de kerkzaal in.
c. In de kerkzaal wordt u een zitplaats aangewezen door een ouderling of koster
d. De collectes worden bij de uitgang gehouden. Mandjes staan langs de aangegeven looprichting
e. Na afloop kunnen we helaas nog geen koffie drinken met elkaar.
f. Ook bij het verlaten van het gebouw moet u anderhalve meter afstand houden
Voor gebouw de Bron geldt specifiek dat u wel kunt parkeren in de parkeerplaats, maar dat alleen de hoofdingang toegang biedt tot de kerkzaal.

Collecte-bijdragen via bankoverschrijving

Vanaf 5 juli worden de kerkdiensten in onze kerkgebouwen hervat, maar met een beperkt aantal bezoekers. Voor de collectes kunt u (blijven) bijdragen via CVK PROT GEM Alphen aan den RIJN O/R: IBAN: NL 60 INGB 0000 127 174 o.v.v. collectes ...datum aangeven. 

[Kerkdiensten] Voorbedenboek

Tijdens iedere kerkdienst worden er voorbeden gedaan. Meestal worden deze door de voorganger zelf geformuleerd maar het is heel mooi als ook gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of persoon voordragen voor de voorbeden of dat er vanuit de gemeente een dankgebed wordt gevraagd. Daarom hebben wij in de beide kerkgebouwen een voorbedenboek.