Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er bij behoefte creche voor de allerkleinsten. Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden  is er kindernevendienst en jeugdkerk. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Passiedienst 14 april 19.00 uur GHK

Op deze datum is het Palmpasen. Ook dit jaar zal er dan een Passiedienst gehouden worden. Deze dienst is een inleiding op de hele Stille Week. Het thema is:Gewonde God. Het komt uit een boek van de Tjechische theoloog Thomas Halek. Het gaat om wie God is voor ons: Hij raakt gewond door Zijn liefde en zo bevrijdt Hij ons. We lezen uit alle Evangeliën hierover. We zingen met elkaar passende Passieliederen. We luisteren naar een psalm van Huub Oosterhuis.
Aan de dienst die natuurlijk voor de hele Goede Bron is, werken mee Sybren Brons als organist, het bekende Alphense blokfluitduo Sfirizo met Heleen Vermeulen en Roselin v.d.Torren, en verscheidene gemeenteleden. De voorganger is ds.Piet Wilschut. De aanvang is 19 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

Taizéviering GHK 7 april 19.00

Thema: “Thuiskomen bij God”.
voorganger: Ds. Paul van Dijk
m.m.v. de Cantorij van de Goede Herderkerk o.l.v. Peter Siereveld
orgel: Sybren Brons
harp: Werner Pison
Deurcollecte ter bestrijding van de kosten; na afloop van de dienst is er koffie of thee

Zangmiddag Driehoorne: 3 april

De middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de kerkzaal. Er zijn liederen en lezingen gekozen die passen bij het kerkelijk jaar. We worden op het orgel begeleid door Sybren Brons.
U bent van harte welkom! ds. Paul van Dijk

Toelichting 40dagentijd collecte 24 maart

Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector een bloeiende handel. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt daarom samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over het belang van onderwijs. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen in India een nieuw begin kunnen maken op school?
Werkgroep ZWO

Kerkdienst GHK 24 maart 10.00 uur

3e paarse zondag in de 40-dagentijd: ZONDAG OCULI (mijn ogen gericht op God, naar Psalm 25)
Het evangelie spreekt eerst van rampen, waarover men niet raakt uitgepraat . Daarna volgt het verhaal, een gelijkenis, over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten oplevert. Vanwaar die combinatie van rampen en vruchteloosheid? Lezingen: Exodus 6, 2-8 (lector), Lucas 13, 1-9 (voorganger).
Jan Jaspers levert namens ZWO een bijdrage aan de viering inzake het stoppen van kinderarbeid in India. Voorganger: ds. Jan Hulzebosch.

Kerkdienst de Bron 24 maart 9.30 uur

Themadienst: voltooid leven
Vanmorgen lezen we een gedeelte uit 1 Koningen 19: Elia op de Horeb. Zijn geschiedenis zal de nodige herkenning oproepen: moedeloosheid/zinloosheid komt aan bod, het verlangen naar het einde, maar ook brood en woorden ten leven. Ze geven een handvat voor een gesprek over 'voltooid leven' vanuit het perspectief en geloof dat God de wereld draagt in holte van zijn hand. De projectgroep neemt ons mee in hun gesprekken van de afgelopen 2 jaar en de cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. Dat het een troostrijke ontmoeting mag worden met God en elkaar!
Voorganger: ds Herma Kamphuis

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.