Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er bij behoefte creche voor de allerkleinsten. Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden  is er kindernevendienst en jeugdkerk. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Collecte diaconie 14 juli voor Open venster

Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster is in 1989 door de leden van de Raad van Kerken in Alphen a/d Rijn opgericht. Het Open Venster is een plek waar vrijwilligers aan een ieder de gelegenheid bieden om tot zichzelf te komen door middel van aandacht, een gesprek, stilte en bezinning; een plek waar medewerkers bezoekers kunnen verwijzen naar personen of instellingen die zich met de gevraagde hulpverlening bezighouden.
Er worden div. activiteiten georganiseerd waarbij de bezoekers actief worden betrokken (b.v. het onderhouden van de moestuin, meehelpen bij koken), men kan er douchen en kleding wassen, vier maal per week wordt er een maaltijd verstrekt. Financiƫle ondersteuning door kerken en donateurs is belangrijk om het werk in Het Open Venster mogelijk te maken. Dank u wel voor uw bijdrage.

Kerkdienst GHK 21 juli 10.00 uur

Gezamenlijke dienst in de GHK
In de komende periode hoop ik een aantal themadiensten te houden over de zgn `zeven hoofdzonden`. Daar hebben we het niet zo vaak over, maar op zich worden ze in de Schriften wel duidelijk aan de orde gesteld. Aan de hand van een of meerdere Bijbelgedeeltes hopen we tot verdere verdieping te komen. Een doordenking van deze thematiek kan ons helpen deze begrippen in eigentijds licht te zien. En zo hopen dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de manier waarop we in deze tijd in het geloof willen/mogen staan. Het is voor zondag nog zoeken naar de goede aanpak. Het onderwerp zal i.e.g. zijn `traagheid`. We zullen dit wegen aan de hand van het verhaal over de zwaarmoedige koning Saul. Daarbij lezen we als uitgangspunt verzen uit de hoofdstukken 1 Samuel en wel uit de hoofdstukken 16, 18 en 31. Een spannend project lijkt mij. Voorganger ds. Meindert Burema 

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.