Gebedsdag voor de wereld

Op zondag 28 juni is er een nationale gebedsdag voor de wereld. We bidden voor mensen die ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast lezen we gezamenlijk Psalm 67. Doet u ook mee? Een gezegende zondag gewenst!
Psalm 67
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.