[ZWO] Wat betekent ZWO?

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen
Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk.
Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen. Zo draagt ZWO bij aan de activiteiten van de werkgroep Missionaire Gemeente en aan evangelisatie waardoor kerkelijk werkers actief kunnen blijven.

Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld
Het werelddiaconaat steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking: werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen
De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.