Dopen van kinderen in ‘De Bron’ of Goede Herderkerk 

‘Blij en dankbaar melden wij …’. Je hebt een zoon of dochter gekregen. De eerste weken zijn druk geweest. Veel aandacht, felicitaties, cadeautjes en wat niet al. Familie, vrienden, buren zijn op kraambezoek geweest. Ook vanuit de kerk is de pasgeborene begroet. En dan komt de vraag: zullen we laten dopen? Hoewel, een vraag … . Misschien stond het tevoren eigenlijk al vast: wij willen ons kind laten dopen. In dit artikel staat kort vermeld, wat daar zoal bij komt kijken.

Doopdatum en voorganger
Neem voor het maken van een afspraak voor een doopdatum contact op met een van de wijkpredikanten. 

Voorbereidingsbijeenkomsten
Aan de doopdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk beide ouders daaraan deelnemen. Als er meer dopelingen zijn, ontmoet je ook andere ouders. Je kunt dan ervaringen met elkaar uitwisselen, van elkaar leren en zo met elkaar toeleven naar de doopzondag. Op de voorbereidingsavonden komt in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom wil je laten dopen? Wat is voor jezelf belangrijk bij de doop? Aansluitend zal worden ingegaan op de betekenis van de doop. Dat gebeurt in de sfeer van een leergesprek. We weten vaak al veel meer dan we denken. Vervolgens zal het gaan over een consequentie van de doop, de opvoeding. Hoe denk je het kind een christelijke opvoeding te geven? Wat verwacht je daarbij van de kerk? De afsluiting van de bijeenkomsten bestaat uit de voorbereiding van de concrete doopdienst. Misschien heb je een lied, dat je graag zou willen (laten) zingen, is er een geschikt gedicht dat je getroffen heeft, of heb je een andere inbreng. Breng het allemaal ter sprake. De dienst moet zoveel als maar mogelijk is ‘jullie’ dienst zijn.

Doopdienst
Op de doopzondag word je ruim een kwartier voor aanvang van de dienst verwacht in de consistorie. Voor de dopeling en zijn/haar begeleider is een apart zaaltje gereserveerd. Na het zogenaamde consistorie- of voorbereidingsgebed door de ouderling van dienst ga je samen met de kerkenraad de kerkzaal in. Het dopen vindt altijd plaats ná de preek. Je volgt bij alles de aanwijzingen van de predikant. Dan kan er niet veel fout gaan. In de dienst krijg je een doopkaars, bijvoorbeeld om te zijner tijd met je kind aan te steken op de ‘verjaardag’ van de doopdag. Na de dienst krijg je nog wat praktisch materiaal voor bij de geloofsopvoeding en een doopkaart.

Het reserveren van plaatsen voor familie en vrienden is in principe mogelijk. Als je echter kunt afspreken, dat ze een kwartier vóór de dienst in de kerk zijn, dan blijkt dat in de praktijk niet nodig. Op dat moment zijn namelijk doorgaans bijna nog alle plaatsen vrij.

Foto’s maken mag, maar uitsluitend met toestemming van de kerkenraad. Het werkt snel storend, hetgeen de herinnering aan de dienst negatief kan beïnvloeden. Als er meer ouderparen zijn, kun je onderling afspreken wie foto’s laat maken. Als er een video opgenomen wordt, mag dat alleen vanaf een onopvallende, vaste plek, vanaf statief.