Trouwen in de kerkTrouwen in of vanuit de Bron of Goede herderkerk 

‘De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats …’. Een enkele regel, zomaar van een  willekeurige trouwkaart gehaald. Net zoals de andere onderdelen van de trouwdag, gaat ook aan de kerkelijke inzegening van een huwelijk de nodige voorbereiding vooraf. Jullie hebben je samen nog eens afgevraagd, waarom je het belangrijk vindt om op deze dag ook in de kerk bij elkaar te komen. Jullie hebben nagedacht over de inhoudelijke invulling van de dienst. Enzovoort. Hieronder staat kort vermeld, wat daar zoal bij komt kijken.

Trouwdatum en voorganger
Het is inmiddels al geen zeldzaamheid meer, als je een jaar tevoren je trouwdatum plant.  Het is noodzakelijk in een zeer vroeg stadium contact te zoeken met de predikant. Het mooiste is het, als er dan nog ruimte is om te schuiven met de datum. Dat voorkomt teleurstellingen. Maar misschien ben je al een paar stappen verder in het maken van afspraken als je dit papier onder ogen krijgt.

Regel is dat de wijkpredikant de dienst leidt. Als jullie beiden kerkelijk staan ingeschreven en jullie uit verschillende (wijk)gemeenten komen, dan wil de traditie dat de wijkpredikant van de bruid voorganger is. In goed overleg met de eigen predikant is het mogelijk een andere predikant te vragen.

Het vaststellen van het tijdstip voor de dienst hoort bij de afspraken die je met de predikant maakt. Als je graag veel mensen in de kerk ziet, dan valt het te overwegen de dienst aan het begin van de avond te houden.

Het is bij dit alles goed te bedenken, dat het altijd een (wijk)kerkenraad is die beslist over een verzoek om kerkelijke huwelijksinzegening. Kaarten kunnen in principe daarom ook pas worden weggestuurd als de kerkenraad positief heeft gereageerd (hetgeen vrijwel altijd het geval is). Als jullie op tijd het verzoek hebben gedaan, hoeft dat geen problemen op te leveren. Meer informatie op dit punt verstrekt de predikant.

Kerkgebouw
Als lid van onze gemeente kun je de dienst houden in ‘De Bron’, of de Goede Herderkerk. Je bent echter vrij om zelf een ander kerkgebouw te huren voor de dienst. De voorkeur gaat er naar uit, dat de afstand tot Alphen aan den Rijn te overzien is.

Voorbereidingsbijeenkomsten
Aan de huwelijksdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking – als die nog niet eerder heeft plaats gevonden – komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom willen jullie in de kerk trouwen? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst? Wat is je relatie tot de kerkelijke gemeente? Daarbij zal worden ingegaan op de betekenis van de kerkelijke inzegening van een huwelijk. Verder wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van een geschikte Bijbellezing voor de dienst. Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng, met name wat betreft de keuze van de liederen en de verdere invulling van de dienst. Misschien heb je een geschikt gedicht, wil een familielid graag een Schriftlezing doen, of kan aan vrienden een muzikale bijdrage worden gevraagd. Ook de inrichting en aankleding van de kerkruimte kan onderwerp van gesprek zijn. De dienst moet zoveel als maar mogelijk is ‘jullie’ dienst zijn.

Afkondiging
Een huwelijksdienst moet doorgaans in de kerkbladen en op de twee voorafgaande zondagen in de kerkdienst worden afgekondigd. Het wordt op prijs gesteld als jullie op die zondagen in de kerk aanwezig zijn.

De dienst
We hopen jullie op de trouwdag ongeveer een kwartier voor aanvang van de dienst bij de kerk te mogen begroeten. Samen met de predikant en de ouderling van dienst ga je de kerkzaal in. Afhankelijk van de situatie en de predikant kan ook het aan de dienst vooraf gaande consisorie- of voorbereidingsgebed in jullie aanwezigheid plaatsvinden. De predikant neemt de gang van zaken in de dienst bij de voorbereiding nauwkeurig met jullie door: jawoord, ringwisseling, knielen, toezingen, enzovoort.

Foto’s maken mag, maar in beperkte mate. Het werkt storend, vooral voor jezelf, als het te opvallend en te vaak gebeurt. Maak op dit punt goede afspraken met de fotograaf. Als er een video opgenomen wordt, mag dat alleen vanaf een onopvallende, vaste plek, vanaf statief.

Kosten
Als tenminste een van de partners staat ingeschreven in de wijkgemeente Goede Bron, zijn voor het gebruik van ‘De Bron’ of de Goede Herderkerk, alsmede voor de diensten van een van de wijkpredikant geen kosten verschuldigd. Je krijgt hiervoor althans geen rekening. Een (extra) gift aan de kerk wordt wel bijzonder op prijs gesteld. Bedenk dat er met de inzet van predikant, koster, eventuele verwarming van het gebouw en dergelijke al gauw vele honderden euro’s gemoeid zijn.

Verdere aandachtspunten zijn het maken en vermenigvuldigen van de orde van dienst, alsmede de organist. De predikant kan je hierbij helpen.

Kies je voor een kerk elders, dan zijn de kosten daarvan voor jullie zelf. Dat geldt ook voor een predikant naar eigen keuze.