De ochtenddienst op zondag begint om tien uur. Diensten op andere tijden en exacte informatie over kerkdiensten vindt u op deze site onder het kopje Kerkdiensten in het hoofdmenu.

Bij de ingang van de kerkzaal krijgt u een zondagsbrief met informatie over de viering en activiteiten gedurende de week.
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Tijdens speciale diensten wordt er gebruik gemaakt van een schriftelijke liturgie.

Bent u nieuw in onze gemeente, wilt u graag bezoek vanuit de kerk krijgen, wilt u een voorbede tijdens de dienst vragen of heeft u vragen en opmerkingen, dan kunt u de welkomstouderling bij de ingang van de kerkzaal of een andere ambtsdrager aanspreken.

Tijdens de dienst zijn er doorgaans twee collectes. De eerste zondag van de maand is er een extra collecte aan de uitgang. U kunt voor de collectie eventueel gebruik maken van collectebonnen.
Op de 2e zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de gemeentezaal van de Goede Herderkerk