Werkgroep Dienen

De werkgroep dienen is een overlegorgaan voor de afstemming van de werkzaamheden van de diaconie en de werkgroep ZWO. Voor meer informatie zie bij  Wat doen wij: Zorg voor de ander - Diaconie en Naaste in Nood - ZWO op deze website.