Bankrekening nummers

Rekeningnummer diaconie
Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening NL60 RABO 0391 7058 30
t.n.v. Prot Gemeente Alphen a/d Rijn - O/R inzake diaconie de Bron en GHK

Rekeningnummer ZWO
NL76 INGB0000313805, t.n.v. ZWO Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R

College van Kerkvoogden (CvK)
Voor de verschillende financiĆ«le stromen zijn de volgende bankrekeningnummers beschikbaar: 

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Kerkbalans:
NL37 INGB 0002071662

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Bijzondere bijdragen:
NL30 INGB 0003056920

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Drieluik:
NL72 INGB 0006548261

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Solidariteits Kas:
NL31 INGB 0006519608

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Collectebonnen:
NL65 INGB 0003456900

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake kerkblad (Kerken rond Rijn en Gouwe):
NL62 INGB 0002903666

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn O/R inzake Algemeen:
NL60 INGB 0000127174

CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn-O/R inzake Jeugd:
NL10 INGB 0007049412