40dagentijd: ‘Ik ben er voor jou’

In deze Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij laat ons zien wat barmhartig zijn is. Elke zondag van deze weken voor Pasen staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd zoals: de hongerigen en dorstigen eten en drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling en zwerver onderdak bieden, de zieken
verzorgen en de gevangene bezoeken. Zo wil Jezus ons inspireren tot op de dag van vandaag. Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. De hoop die dat geeft proberen wij door te geven aan elkaar.
Het thema van Kerk in Actie voor deze weken is: ‘Ik ben er voor jou’