Kerkdiensten

Kerkdienst GHK 18 oktober 10.00 uur

Deze ochtend gaat ds. P. Baane bij ons voor. In deze dienst vieren we op aangepaste wijze de Maaltijd van de Heer. Denk er aan u aan te melden voor deze dienst. Het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30. Deze keer kunnen kerkgangers van wie de achternaam begint met L t/m Z zich aanmelden. 

Het past bij de kerk de tekenen van de tijd te onderkennen: Te zien wat er in onze wereld, Gods schepping, aan de hand is en wat dat van ons vraagt. Al vanaf de schepping is een duurzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. De eerste elf hoofdstukken van de Thora beschrijven het leven van de volkeren die voor en na de zondvloed voortleven alsof er niets aan de hand is ! De lezingen (Gen. 6, 1-8 en 9, 8-17) stellen ons voor de vraag of ook wij onze grenzen nog wel kennen. “Ziet God het nog wel zitten” met de mens ? Het enige wat Hem en daarmee ook ons daar doorheen helpt zijn liefde en trouw. Dit “eeuwigdurend Verbond” willen wij ook vieren ! Uit het bekende lied van de Mensenzoon lezen wij Filippenzen 2, 5-12. P. B.