Gebedsdag voor de wereld

Op zondag 28 juni is er een nationale gebedsdag voor de wereld. We bidden voor mensen die ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast lezen we gezamenlijk Psalm 67. Doet u ook mee? Een gezegende zondag gewenst!
Psalm 67
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. 
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven. 

De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
God, onze god zegent ons. 
Moge God ons blijven zegenen, 
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.