Herderlijk schrijven... 2020-1

Waarde gemeenteleden,

Van vele kanten wordt ons verteld dat het nu ‘rare tijden’ zijn waarin wij wereldwijd leven. Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen en er zal op korte termijn nog geen vaccin beschikbaar zijn. Het houdt in dat wij allen, voor zolang het duurt, onszelf allerlei beperkingen moeten opleggen. Dat maakt het (samen)leven er niet gemakkelijker op. Veel groepen in onze samenleving slijten hun dagen zonder of met slechts weinig familieleden of vrienden over de vloer. Onze kerkgebouwen zijn gesloten tot en met 31 mei. Mensen worden opgeroepen om, zo mogelijk, hun dagelijks werk vanuit huis te doen. Het culturele leven staat op 0 en dit zou nog maar het begin zijn van een lange opsomming.
Deze ontwikkeling bepaalt ook voor ons voor een belangrijk deel de manier waarop wij als voorgangers ons werk in deze barre tijden mogen doen.

In dit schrijven stellen we aantal zaken aan de orde die momenteel van belang zijn. De onderlinge betrokkenheid en zorg staan immers hoog in ons aller vaandel.

Pastoraal werk
Waar dat mogelijk is zullen we zoveel contact met u onderhouden via de telefoon en/of de sociale media. Dat is de meest geëigende manier om besmetting over en weer te voorkomen. In geval van ernstige ziekte of overlijden komen we (indien mogelijk en gewenst) bij u op bezoek.
U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen wanneer u daar behoefte aan heeft. Wat kan het belangrijk zijn om bijvoorbeeld je hart eens te luchten. Onze mailadressen en telefoonnummers staan onder deze brief. Schroom dus niet om ons te informeren over uw wens om elkaar te spreken. Dan vinden we vast een goede en verantwoorde wijze waarop dat kan.

In geval van overlijden
De recente maatregelen van de overheid zetten ook het beleid inzake uitvaarten behoorlijk onder druk . Daarbij mogen, in deze ‘tijden van beperking’, bij een uitvaart slechts maximaal dertig belangstellenden aanwezig zijn. Dat wordt maatwerk. Het terug kunnen zien op een goed verzorgde uitvaart van een geliefde kan immers van groot belang zijn in de eerste fase van de rouwverwerking. Deze andere wijze van werken zien we nu al terug in overlijdensadvertenties: voorafgaande aan de begrafenis of crematie een afscheid in besloten kring. Nadien, wanneer we ons in dit land weer allen vrij mogen bewegen, een gedachtenisbijeenkomst waarbij een ieder welkom kan zijn. Zinvol om ons de gevolgen van deze regel ook nu al te realiseren.

Praktische hulpvragen
In de kerkenraadsbrief van 18 maart hebben we dit onderwerp al aangekaart. Tot op heden is daar nog weinig gebruik van maakt. We zien dat als positief, in de hoop dat praktische hulp tot nu toe in familie- of vriendenkring in voldoende mate beschikbaar is. Maar met de kennis van nu gaan we ervan uit dat de beperkingen dus in elk geval gelden tot en met 31 mei. Dat kan wat boodschappen doen etc. betreft alles weer in een ander licht zetten.
De diaconie van onze wijkgemeente heeft zich aangemeld bij de website www.nietalleen.nl – een initiatief van `Kerk in Actie`. Daar kunt u een specifieke hulpvraag (laten) neerleggen en die wordt dan doorgezonden naar onze plaatselijke diaconie. Iemand zal dan namens de diaconie contact met u opnemen.

Erediensten tot en met 31 mei
Het zal duidelijk zijn dat er in deze tijd geen kerkelijke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Daaronder vallen ook de erediensten . Daarover het volgende: afgelopen zondag is de eerste keer, via YouTube, een dienst uitgezonden. U maakte ons blij met positieve reacties daarop en we hebben besloten om in dat spoor verder te gaan. Dat geldt dus allereerst de twee komende zondagen van 29 maart en 5 april. Deze zondagen is vanaf 10.00 uur de betreffende dienst mee te beleven en daarmee hopen we de onderlinge verbondenheid te ondersteunen. In de Stille Week zijn er uitzendingen van de dienst op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze zijn telkens te zien vanaf 19.30 uur. Op Paasmorgen pakken we de zondagse draad weer op en dat zullen we vooreerst blijven doen tot en met zondag 31 mei. Inmiddels is gerealiseerd dat alle diensten ook via kerkomroep.nl kunnen worden beluisterd. Voor zowel YouTube als kerkomroep geldt dat alle diensten ook op een later tijdstip bekeken of beluisterd kunnen worden….
Elke zondag staan in beide kerkgebouwen de deuren open van 10.30 – 12.00 uur en kunt u er terecht voor gesprek, gebed en/of het aansteken van een kaarsje. Tijdens deze openstelling houden we het aantal aanwezigen nauwlettend in de gaten!

Lange dagen….
Het zullen de komende weken voor velen van ons best `lange dagen` zijn, nu we min of meer veroordeeld zijn tot ons eigen huis. In ons hele land worden op dit moment initiatieven ontplooid om elkaar suggesties aan de hand te doen om daar op creatieve wijze mee om te gaan.
Graag verwijzen we u naar de website van onze landelijke kerk: www.pkn.nl. Daar kunt u allerlei handreikingen vinden die ons kunnen helpen om een deel van onze ‘vrije tijd’ zinvol (en spiritueel) in te vullen. Zoals een advies inzake troostende bijbellezingen in perioden van onzekerheid en nood, gebeden, gezinsactiviteiten etc.

Een van de gebeden op deze website geven we u graag ter bezinning mee…

Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven
om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aan kunnen.
Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
AMEN

Met de woorden van Lied 416 op onze lippen groeten wij u en jullie van harte!

Herma Kamphuis, Paul van Dijk en Meindert Burema

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 06 1173 8509
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel.: 06 4490 6074
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel.: 06 1077 4230

U kunt deze brief ook lezen in de zondagsbrief van 29 maart of hier downloaden