Kerkdiensten

Kerkdienst GHK 24 maart 10.00 uur

3e paarse zondag in de 40-dagentijd: ZONDAG OCULI (mijn ogen gericht op God, naar Psalm 25)
Het evangelie spreekt eerst van rampen, waarover men niet raakt uitgepraat . Daarna volgt het verhaal, een gelijkenis, over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten oplevert. Vanwaar die combinatie van rampen en vruchteloosheid? Lezingen: Exodus 6, 2-8 (lector), Lucas 13, 1-9 (voorganger).
Jan Jaspers levert namens ZWO een bijdrage aan de viering inzake het stoppen van kinderarbeid in India. Voorganger: ds. Jan Hulzebosch.