Kerkdiensten

Kerkdienst de Bron 24 maart 9.30 uur

Themadienst: voltooid leven
Vanmorgen lezen we een gedeelte uit 1 Koningen 19: Elia op de Horeb. Zijn geschiedenis zal de nodige herkenning oproepen: moedeloosheid/zinloosheid komt aan bod, het verlangen naar het einde, maar ook brood en woorden ten leven. Ze geven een handvat voor een gesprek over 'voltooid leven' vanuit het perspectief en geloof dat God de wereld draagt in holte van zijn hand. De projectgroep neemt ons mee in hun gesprekken van de afgelopen 2 jaar en de cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. Dat het een troostrijke ontmoeting mag worden met God en elkaar!
Voorganger: ds Herma Kamphuis