Kerkdienst de Bron 28 april 9.30 uur

De weg van het geloof 
Het evangelie van Lucas heeft sterk de vorm van een reisverhaal. In de opbouw ervan speelt het optrekken van Jezus naar Jeruzalem, waar Hij “zijn exodus zal volbrengen” een beslissende rol. De lezing vandaag (Lk. 24, 13-36) is ook een reisverhaal, met Jeruzalem als vertrek-, maar ook als (voorlopig) eindpunt. Dit paasverhaal brengt onder woorden hoe gelovige mensen de gekruisigde Jezus gaan herkennen als de toch Levende. De lezing uit het tweede boek van Lucas Handelingen (1, 1-9) laat zien hoe de beweging na Pasen op gang is gekomen, vanuit Jeruzalem. De eerste christenen werden niet voor niets “mensen van de weg” genoemd. Dat duidt niet alleen op afgelegde kilometers, maar ook op een innerlijk veranderingsproces van mensen die weten van de “weg”. Hoever zijn wij “onderweg” gekomen? Voorganger ds. Piet Baane 

Kerkdienst GHK 28 april 10.00 uur

Het is vandaag de tweede Paaszondag: O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan! (NLB 637). Na Pasen wordt er verschillende malen verteld over verschijningen van Jezus, vandaag over de ontmoeting met de Emmaüsgangers. We lezen Genesis 28: 10 – 16 en Lucas 24: 13 – 35.
In deze teksten gaat het over herkenning, herkenning van de aanwezigheid van de Eeuwige (Jakob) en van de Opgestane (Emmaüsgangers). Voorganger drs. Hannah Postma-Looije

Inleveren producten voedselbank: 28 april

Op zondag 28 april vindt weer de inzameling plaats voor de voedselbank: alle houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en schoonmaakmiddelen zijn welkom.
Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die de producten inzamelen. Zij zullen zorgen dat uw financiële donatie ook bij de voedselbank terechtkomt.

Kerkelijk Bureau beperkt open

Wegens feestdagen en vakantie is het kerkelijk bureau in de komende 2 weken beperkt geopend.
Maandag 22 april gesloten (2e Paasdag)
Dinsdag 23 april open 9.00 uur-12.00 uur
Woensdag 24 april open 9.00 uur-13.00 uur
Donderdag 25 april gesloten
Maandag 29 april gesloten
Dinsdag 30 april gesloten
Woensdag 1 mei gesloten
Donderdag 2 mei gesloten

Gemeenteberaad Goede Bron

Via een gemeenteberaad in mei willen we u informeren over verschillende actuele én toekomstige zaken die in onze wijkgemeente Goede Bron spelen. Er zijn drie bijeenkomsten om zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan dit gemeenteberaad deel te nemen. De geplande data zijn:
-maandag 20 mei van 15:30 uur – 17:30 uur in De Goede Herderkerk
-maandag 20 mei van 20:00 uur - 22:00 uur in De Goede Herderkerk
-dinsdag 21 mei van 20:00 uur – 22:00 uur in De Bron .
Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met daarin nadere informatie. Noteert u nu alvast één van deze data in uw agenda. U bent van harte welkom om mee te denken én mee te praten.
De kerkenraad. 

Ramen school hunedoara gerepareerd

In het recent verschenen nummer van Drieluik treft u op de pagina’s 10 t/m 12 berichtgeving aan over de kapotte ramen van de school voor kinderen met een beperking in Lupeni, die met watervaste platen zijn dichtgemaakt. Bij dit bericht zijn drie zwart-witfoto’s afgedrukt. Deze en nog veel meer foto’s kunt u in kleur bekijken op de berichtenpagina van de website van de stichting: https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net