Bloemschikking 2e zondag Advent

De schikking is weer de kubus als symbool voor de aarde met de vier hoeken als teken van de vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. Deze vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier adventszondagen. Vorige week was dat “water”. De teksten spreken over het banen van een weg: een weg naar het Licht. Maleachi spreekt over de bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel komt bezoeken. Vandaag over “vuur “ dat zuivert. Lucas kondigt Johannes aan, die een radicale omkeer aangeeft. Bergen worden vlak, kromme wegen recht.