[Diaconie] Wie is diaconaal medewerker Jaap van der Sar?

JaapvdSarDSC 3404Een Alphenaar geworden...
Na de huwelijksdag met zijn geliefde Johanna liet het 'jong geluk' Dalfsen achter zich en werden beiden burgers van Alphen aan den Rijn. 'Nu al rond de 32 jaar en dat nog altijd met vreugde' vertelt Jaap. Herinneringen komen boven aan hun eerste 'kerkelijke thuisbasis' - het Ashramcollege. We kennen Jaap natuurlijk als organist. Hij begeleidt al kerkdiensten sinds zijn 15e jaar. Met enthousiasme kan hij ook vertellen over de invoering van de beamer tijdens de vieringen in de Bron. Dat ging destijds niet zonder slag of stoot, maar hij beschouwt het nog altijd als zijn 'kindje'en Jaap houdt in dezen graag de vinger aan de pols. Positief kritisch als hij is merkt hij op dat het wel wat creatiever mag wat hem betreft. 'We hebben onderhand wel een goed format, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden bij een beamerpresentatie....'

En zijn diaconale kant?
Sinds een jaar of 5 fungeert Jaap als aanjager van de (diaconale) klussendienst. Gevolg van een openhartig gesprek na een zondagse viering. Terugblikkend op die jaren merkt hij op dat hij hier zeker geen dagtaak aan heeft. Veel aanvragen om te klussen krijgt hij niet. Dat is aan de ene kant natuurlijk verheugend. Kennelijk hebben onze gemeenteleden hun eigen netwerk aardig op orde en kan er, in geval van nood, een beroep gedaan worden op vrienden, buren en/of nageslacht. Maar met een zekere regelmaat trekt hij er op uit met zijn gereedschapskist achterop de fiets om klusjes te doen bij wie dat vraagt.

 

Zijn eigen netwerk...
Bij het begrip klussen mag je zo ruim mogelijk denken. Het is wel eens gebeurd dat er een huis moest worden leeggeruimd of dat er gedurende aan aantal maanden vervoer moest worden geregeld om een partner te kunnen bezoeken die elders was opgenomen. En soms gaat het om kleine klussen als gaatjes in de muur boren en dat soort zaken. Hele praktische zaken in het kader van 'omzien naar elkaar'. Voor grote klussen mobiliseert Jaap een enkele keer zijn eigen netwerk. Het moge duidelijk zijn: schroom niet om een beroep op hem te doen als u omhoog zit met een of andere klus!