Week van Gebed 2018 Alphen aan den Rijn

In 2018 is de Week van Gebed van 21 januari t/m 28 januari met als thema Recht door zee. Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij als uitgangspunt genomen. Dit verhaal is zeer aansprekend voor de christenen in het Caribisch gebied die zelf geleden hebben onder slavernij. In het verloop van de week worden de volgende bijeenkomsten gehouden (klik op lees meer): 

De Bron 21 januari 10.00 uur Oecumenische viering

'Recht door zee' dat is het thema dat ons voor deze week wordt aangereikt door de Raad van Kerken uit de Cariben. Hoop en moed halen de kerken uit de Cariben uit het bevrijdingsverhaal uit het boek Exodus. We zullen daaruit lezen: Exodus 3: 7-14 en zingen het lied van Mozes en Mirjam in een bewerking van Hanna Lam. Het zijn woorden die nogal wat vragen oproepen. Ruiters en paarden die in de zee verdwijnen, de rechterhand van God die grote dingen doet...... Is dat een God van liefde? We horen hoe God afdaalt en hoort naar mensen. 'Ik zal er zijn' is zijn Naam. Een werkwoord, dat ons helpt om 'recht door zee' te gaan. Brood en wijn mogen op die weg tekenen zijn van Gods nabijheid. Voorgangers zijn de pastores Ruud Visser en Herma Kamphuis. Muzikale medewerking verlenen cantores en cantorij o.l.v. Riet de Vlieger.

Kliederkerk GHK 28 januari 12.00 - 14.30 uur

Op zondag 28 januari is het weer zover: Kliederkerk! Geniet van deze ontmoeting voor het hele gezin. Van harte welkom in de Goede Herderkerk: vanaf 12.00 uur staan koffie, thee en fris klaar. Hierna begint de Kliederkerk. We gaan met elkaar aan de slag met het verhaal van David en Goliat. Misschien ken je het wel; het is een bekend verhaal. Maar wat betekent het eigenlijk? En wat kunnen we er eigenlijk mee? Dat gaan we met elkaar ontdekken.

Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er creche voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen mee naar de viering en gaan tijdens de viering naar de kindernevendienst. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Kerkdienst 21 januari 10.00 uur GHK

De messiaanse weg horen en begrijpen. Daarover gaat het deze dienst. We lezen onder meer Matteüs 17:1-9. Je kunt zeggen: “Niemand heeft ooit God gezien” (Johannes 1:18). Maar dat betekent niet dat hij niet verschenen is, of zich niet heeft laten kennen. Heel langzaam worden er al stappen gezet richting Jeruzalem. We lezen dat Jezus, Petrus, Jakobus en diens broer Johannes meeneemt een hoge berg op. Dit roept de gedachte bij ons op van Mozes op de berg Horeb met God. Tegelijk roept dergelijke tekst ook veel vragen op. Wat wil Matteüs ons vertellen?
Voorganger ds Paul van Dijk

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.