Jeugddienst Goede Herderkerk: 30 sept 10.00 uur

Het thema van deze jeugddienst is ‘Waar hoor jij bij?’ In het leven moet je op allerlei plekken een rol innemen. Je wilt ergens bij horen en serieus genomen worden. Maar vaak gaat dat niet automatisch en moet je je best doen om ergens bij te (blijven) horen. Ben je dan nog jezelf? Waarom hoor je ergens wel of niet bij? En waar wil je bij horen? Deze vragen staan centraal in de dienst. Kom je ook? Nodig gerust vrienden/familie uit om ook te komen.
De dienst wordt geleid door Martijn de Jong. 

Kerkdienst 23 september 9.30 uur de Bron

Wijsheid van boven of van beneden
De zondagslezing (Markus 9, 30-37) maakt deel uit van een reeks verhalen, waarin wij steeds weer stuiten op onbegrip van de dicipelen tegenover Jezus. Neem ze het eens kwalijk. Hij kan het hun wel leren, maar er is zoveel ontoegankelijks in die mededeling: “De Zoon des mensen overgeleverd in handen der mensen”… Die woorden passen niet in het beeld dat zij van Jezus hebben en met Jezus’ paradoxale uitspraak: “Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen”, wordt onze sociale machtspiramide helemaal op zijn kop gezet. Aanschouwelijk onderwijs: het is het kind dat de gezant en representant van de Messias is en verwijst naar alle mensen die te min zijn en over het hoofd worden gezien. Is Jezus wel te volgen?
Voorganger: ds Piet Baane 

Kerkdienst 23 september 10.00 uur GHK

Deze zondag gaat ds. Frans van Dijke voor. Dit is een dienst ook voor doven en slechthorenden.

Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er creche voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen mee naar de viering en gaan tijdens de viering naar de kindernevendienst. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.