Kerkdienst in de Bron: 24 juni 9:30

'Spreken met/over God'.....In het boek Job wordt veel over God gesproken. De vrienden van Job proberen precies uit te leggen hoe het zit met God. Job gaat daar niet in mee. Kan met hun redeneringen niet uit de voeten en roept uiteindelijk God ter verantwoording. God antwoordt, zo lezen we in Job 38, maar hanteert niet de 'waarom.... daarom...'constructie. In het antwoord van God klinkt de eerste vraag uit Genesis 'mens waar ben je?' . Een prikkelende vraag! Naast Sybren Brons als organist zullen ook de Troubadours hun medewerking verlenen. We hopen op een inspirerende viering! Voorganger ds Herma Kamphuis.

Kerkdienst 24 juni 10.00 uur GHK

Deze zondag vervolgen we de lezingen uit het boek Job. Met grote stappen, gaan we door de poëtische teksten. We blijven staan bij hoofdstuk 30 en lezen daarvan de verzen 15 tot en met 26. We lezen ook Marcus 4:35-41. In Marcus gaat het over de storm op het meer. Wie of wat is God en wie is Jezus dat zelfs de storm naar hem luistert?
Voorganger ds. Paul van Dijk 
Na de dienst is er koffie, en zij er pannenkoeken!

Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er creche voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen mee naar de viering en gaan tijdens de viering naar de kindernevendienst. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.

Kerkdienst Driehoorne 24 juni 19.00 uur

Er is vanavond om 19.00 uur ook een viering in Driehoorne. In deze eredienst wordt een schitterend visioen getekend voor de toekomst ( Jes. 2: 2-5 ). Dit visioen wordt verbonden met Joh. 14: 23 en 24, waar prachtige teksten staan over de hechte band met God voor oprechte gelovigen. We zingen mooie liederen, die aansluiten bij de bijbelteksten.
We hopen op een mooie dienst, waarbij we veel mensen hopen te begroeten. Lineke Nuhoff