Paasbrodenactie Hunedoara 24 en 31 maart

De zondagen 24 en 31 maart kunnen ’s morgens in de Lichtkring, Maranathakerk, de Bron, Goede Herderkerk en Adventskerk paasbroden worden besteld. Met de opbrengst wordt een gedeelte van de energierekening betaald van de armste gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara.

Kerkdienst de Bron 24 maart 9.30 uur

Themadienst: voltooid leven
Vanmorgen lezen we een gedeelte uit 1 Koningen 19: Elia op de Horeb. Zijn geschiedenis zal de nodige herkenning oproepen: moedeloosheid/zinloosheid komt aan bod, het verlangen naar het einde, maar ook brood en woorden ten leven. Ze geven een handvat voor een gesprek over 'voltooid leven' vanuit het perspectief en geloof dat God de wereld draagt in holte van zijn hand. De projectgroep neemt ons mee in hun gesprekken van de afgelopen 2 jaar en de cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. Dat het een troostrijke ontmoeting mag worden met God en elkaar!
Voorganger: ds Herma Kamphuis

Kerkdienst GHK 24 maart 10.00 uur

3e paarse zondag in de 40-dagentijd: ZONDAG OCULI (mijn ogen gericht op God, naar Psalm 25)
Het evangelie spreekt eerst van rampen, waarover men niet raakt uitgepraat . Daarna volgt het verhaal, een gelijkenis, over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten oplevert. Vanwaar die combinatie van rampen en vruchteloosheid? Lezingen: Exodus 6, 2-8 (lector), Lucas 13, 1-9 (voorganger).
Jan Jaspers levert namens ZWO een bijdrage aan de viering inzake het stoppen van kinderarbeid in India. Voorganger: ds. Jan Hulzebosch.

Toelichting 40dagentijd collecte 24 maart

Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector een bloeiende handel. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt daarom samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over het belang van onderwijs. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen in India een nieuw begin kunnen maken op school?
Werkgroep ZWO

Braderie: vanaf 18 maart spullen aanleveren

Het Braderie team is bezig met de voorbereidingen van de Braderie & Rommelmarkt op 6 april 2019. Vanaf maandag 18 maart is er gelegenheid spullen aan te leveren bij de hal aan de Hoorn. Zie voor meer informatie de zondagsbrief van 17 maart, de agenda van deze website of de formulieren uit Drieluik nr 1 2019. U kunt deze formulieren ook hier downloaden: 1. opgeven als vrijwilliger 2. inleveren van spullen 
Het telefoon nummer van de Braderie telefoon is gewijzigd: We zijn bereikbaar op 06-3956 4622. Dus, mocht u een medewerker iets willen vragen, gebruik dan dit nummer. 

We hopen dat u zich weer betrokken voelt en fijn wilt meedraaien in het slagen van de Braderie.
Met een vriendelijke groet namens het team, Jacquelien Christiaanse