Leren (Vorming en Toerusting)

Leerhuisavonden Kerk en Israël 5 en 19 maart

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland nodigt u van harte uit voor de leerhuis-bijeenkomsten op de maandagen 5 en 19 maart. Deze worden gehouden in de Goede Herderkerk en beginnen om 20.00 uur.
Op 5 maart spreekt rabbijn Leo Mock, docent Judaïca aan de Universiteit van Tilburg, over het thema ‘broedertwist’, een heel actueel thema.
Op 19 maart spreekt Eric Ottenheijm, universitair docent filosofie en religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht over 'de parabel als spiegel van en model voor de werkelijkheid’, aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Bijdrage in de kosten: € 6,50.

Gespreksmiddagen Driehoorne vanaf 4 oktober 2017

De gemeenteleden in Driehoorne en de Panoramaflat en andere belangstellenden worden al jaren uitgenodigd voor de gespreksmiddagen. Natuurlijk wil ik die graag voortzetten. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging in de bus, maar ik geef u hier vast de data: Het zijn de woensdagen 4 oktober, 18 oktober, 8 november en 29 november (zangmiddag). Steeds om 14.30 uur in de kleine recreatiezaal (zangmiddag in de kerkzaal). Op woensdag 4 oktober wil ik het met u hebben over onze Psalmen. Welke Psalm spreekt u in het bijzonder aan? Hebt u er misschien een speciale herinnering aan? Ik hoop u op 4 oktober te ontmoeten!
Paul van Dijk

Bijbelgespreksgroep over het Johannes-evangelie

In januari 2018 vervolgen we als Bijbelgespreksgroep onze lezing van het Johannes-evangelie. Dat doen we met een flinke groep en met grote interesse. De data zijn de maandagen 22 januari, 5 maart, 26 maart en 23 april. Steeds beginnen we om 19.45 uur. En altijd in de Bron (Troubadourweg 2). 

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

‘Stilte geeft ademruimte aan de ziel’ (John Main)
Wie wil (leren) mediteren vanuit de christelijke traditie is elke woensdagavond van harte welkom in de bidkapel’ van de Bron. Binnenkomst van 19.00-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 volgt een woord van welkom en leest de begeleider een stukje tekst voor waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het - in stilte - herhalen van een gebedswoord of korte zin (mantra). Door hierop de aandacht te richten wordt het makkelijker om gedachten, beelden en zorgen los te laten. Na deze stille meditatie van 25 minuten volgt nogmaals een kort stukje muziek. Na de afsluiting is er gelegenheid in stilte te vertrekken of na te praten en ervaringen te delen.